So sánh sản phẩm

Hotline : 0905499178

0905.499.178

GIÁO CỤ MONTESSORI CHO BÉ MẦM NON

 • Mẫu giáo 3 -6 tuổi

 • Nhà Trẻ 0-3

 • Quả địa cầu

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Quả địa cầu

  Chất liệu: Gỗ
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Tạo hình tam giác

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Tạo hình tam giác
  Chất liệu:
  Gỗ
  Kích thước: (27.5 x 24 x 14) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Các lọ Phân biệt vị

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Các lọ Phân biệt vị
  Chất liệu:
  Gỗ
  Kích thước: (12 x 37 x 7) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Các hộp Phân biệt mùi

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Các hộp Phân biệt mùi
  Chất liệu:
  Gỗ
  Kích thước: (21 x 15 x 12.5) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Hộp Âm thanh

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Hộp Âm Thanh
  Chất liệu:
  Gỗ
  Kích thước: (20 x 13.5 x 10.8) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Khối Tam thức số học

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Khối Tam thức số học
  Chất liệu: gỗ

   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Gậy số

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm Gậy số
  Chất liệu: gỗ
  Kích thước (102 x 10 x 7.5) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Tủ hình học

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Tủ hình học
  Chất liệu: gỗ
  Kích thước  ( 38 x 45 x 38 ) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Bộ Hình trụ không núm Cao cấp

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm :Bộ Hình trụ không núm Cao cấp
  Chất liệu: gỗ
  Kích thước  ( 25 x 17.5 x 16.5 ) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Hộp các bảng Phân biệt Trọng lượng

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Hộp các bảng Phân biệt Trọng lượng
  Chất liệu: gỗ
  Kích thước 
  (29.5 x 11 x 7.5) cm
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nâu

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm Thang nâu
  Chất liệu: Gỗ
  Kích thước: (25 x 22 x 18.5) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Gậy đỏ bản trường học

  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  Tên sản phẩm : Gậy đỏ bản trường học
  Chất liệu: Gỗ
  Kích thước: (102 x 10 x 7.5) cm
  Liên hệ
  Mua nhanh

Hiển thị từ1 đến 12 trên 40 bản ghi - Trang số 1 trên 4 trang

0974411508